top of page

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

 

Het RIZIV en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Deze kunnen dus enkel door uw huisarts worden afgeleverd tijdens een raadpleging of huisbezoek en niet op telefonische aanvraag.
Het opmaken van voorschriften, attesten en verwijsbrieven maken een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Voor chronische medicatie zal tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegegeven worden tot het moment van een volgende controle. Probeer hier zelf ook attent op de zijn dat u de benodigde medicatie en documenten vraagt. 

Uw dokter mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag ons dus alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn strafbaar, valse attesten zullen dus steeds geweigerd worden!


 

bottom of page