top of page

MIJN GEZONDHEID

Mijn gezondheid is een online portaal van de federale overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort.

Het gaat om:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen (oa. wat op Vitalink staat, zie hieronder)

  • informatie van uw ziekenfonds (bv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bv. registratie van orgaandonatie)

  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Neem gerust een kijkje op https://www.mijngezondheid.belgie.be

VITALINK

Vitalink is een systeem van de Vlaamse overheid waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Vandaag deelt Vitalink gegevens over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts. 

De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming, bepaalt zelf wie de gegevens kan zien en kan op elk moment de gegevens bekijken. Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven.


Meer uitleg op http://www.vitalink.be/

bottom of page