top of page

HULPDIENSTEN

- Wachtdienst huisartsen       
- Wachtdienst apothekers            
- Wachtdienst oogartsen             
- Wachtdienst tandartsen            
- Spoedgevallen UZ Leuven
- Spoedgevallen RZ Tienen

- Sppedgevallen AZ Diest
- Antigifcentrum                                
- Algemeen noodnummer
- (Brandweer, ziekenwagen, politie)
- Dringende politiehulp in België
- Politie Tielt-Winge                                
- Tele Onthaal (nood alle aard)          
- Kinder en jongerentelefoon                

- Child Focus                                   
- Zelfmoordpreventie (24/24u, 7/7d)
- Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

0900 70 123
0900 10 500
enkel via de huisarts/spoed
0903 399 69    
016 34 39 00
016 80 99 19

013 35 40 05

070 245 245   
112

101 
016 63 22 94
106
102
116 000
1813 
1712

THUISONDERSTEUNENDE DIENSTEN

- Algemeen maatschappelijk werk 

- OCMW Tielt-Winge

- CAW - JAC
  (Centrum voor algemeen welzijn)
- Hulp aan huis    


- ​Infolijn voor hulp bij/voor personen met handicap
- Kind en gezin
- Sociale kaart met zoekfunctie       
- Thuisverpleging

 

 

 

- Vroedvrouwen 

​- ​Ziekenfondsen
​-  Ouderzorgvoorzieningen 
   (woonzorgcentra en dergelijke)

LEUKE (MEDISCHE) INFORMATIE

- medische informatie voor patiënten
- Seniorama: ouderenzorg
- Huis van het Kind: opvoedingswinkel
- Groeimee.be: over opvoeden gesproken
- Huis van de Mens

bottom of page