top of page

PRIVACY - GDPR

​Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.
In de huisartsenpraktijk geldt dat alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden:

  • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 

  • Onze PC's zijn beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma's.

Aan de patiënten zullen wij een "informed consent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers. Bij al onze patiënten met een GMD activeren wij automatisch uw informed consent na het inlezen van de identiteitskaart. Indien u dit niet wenst dient u ons hiervan te verwittigen.

Deze nieuwe wetgeving houdt ook in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Medische gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

bottom of page